Consell de Membres Numeraris

En formen part tots els Membres Numeraris de la Fundació, i en són les seves atribucions:

 • Elegir els càrrecs de Director, Vicedirector, Administrador, Secretari i Vicesecretari de la Junta Directiva. 
 • Aprovar el nomenament i la separació de membres numeraris.
 • Aprovar l'atorgament de la distinció de Membre Numerari d'Honor.
 • Conèixer i avaluar el Pla d'Activitats elaborat per la Junta Directiva abans de la seva presentació al Ple de la Fundació.
 • Ser informat  de les propostes  de nomenament de membre de la Fundació.
 • Decidir entorn les qüestions que afectin als membres numeraris o al seu Consell.

 

Composició

Els actuals Membres Numeraris de l'entitat són:

 

 1. Esteve Renom Pulit
 2. Xavier Sauquet Canet
 3. Marc Batlle Santasuana
 4. Ramon Gràcia Vallès
 5. Joaquim CLusa Oriach
 6. Joan Ríos Masanell
 7. Josep Llobet Bach
 8. Maria Jesús Espuny Tomàs
 9. Josep Maria Benaul Berenguer
 10. Salvador Fité Borguñó
 11. Pere Molera Picañol
 12. Esteve Deu Baigual
 13. Joan Cuscó Aymamí
 14. Jaume Puig Castells
 15. Albert Roig Deulofeu
 16. Maria Assumpta Jané Renau
 17. Jordi Calvet Puig
 18. Ricard Estrada Arimón
 19. Martí Marín Corbera
 20. Xavier Moreno Rico
 21. Joana Olivé Just
 22. Ana Fernández Álvarez
 23. Fermí Pons-Pons
 24. Teresa Mira Lozano
 25. Esteve Canyameres Ramoneda
 26. Mercè Renom Pulit
 27. Joaquim Sala-Sanahuja
 28. Ramon Ten Carné
 29. Ramon Espinach Grau
 30. Josep Milà Masoliver
 31. Manel Camps Bosser
 32. Jordi Renom Sotorra
 33. Francesc Serra Mestres
 34. Antoni Garriga Miralles
 35. Josep Lluís Martín Berbois
 36. Àngels Casanovas Romeu
 37. Pompeu Casanovas Romeu
 38. Manel Sabés Xamaní
 39. Roger Sauquet Llonch
 40. Manel Larrosa Padró
 41. Roser Trallero Casañas
 42. Carme Casablancas Segura
 43. Joan Brunet i Mauri
 44. Josep Maria Ripoll Peña
 45. Joaquim Góngora Garcia
 46. Josep Alavedra Bosch
 47. Maria Marín Gelabert
 48. Joan Saborido Camps
 49. Isabel Vega Ainsa
 50. Vacant
 51. Vacant

 


Relació dels Membres Numeraris Fundacionals (segons Acta de Sessió de 23 de febrer de 1946)

Relació Històrica de Membres Numeraris